Pre intake, intake fase en behandeling

 

In de telefonische pre- intake van ongeveer 15 minuten, waarvoor ik een afspraak met je plan, onderzoek ik of een eerste intake afspraak met je gemaakt kan worden. Wanneer ik je tijdens het telefonische gesprek terug moet verwijzen naar je huisarts of een ander advies moet geven aangezien de indicatie niet passend is voor mijn praktijk wordt je eigen risico in mijn praktijk niet aangesproken. Wanneer tijdens de telefonische pre intake blijkt dat ik een intake afspraak met je kan maken zal het telefonisch gesprek wel gedeclareerd worden en wordt je eigen risico wel aangesproken.  Er zijn twee intake afspraken. In de eerste inventariseren we samen de klachten en in de tweede komt je levensloop en diagnose aan bod. De diagnose is nodig voor vergoeding van de kosten.

De intake is nog geen behandeling. In de intake is beeldvorming nodig om tot een advies te kunnen komen. Het is mogelijk dat ik je dan moet verwijzen naar een andere behandelmogelijkheid.

Nadat de intake is afgerond en ik je in behandeling kan nemen en de diagnose is besproken wordt een behandelplan gemaakt en worden de doelen voor de hulpvraag concreet gemaakt.

Je krijgt een Routine Outcome vragenlijst bij het begin en afronding van de behandeling via mail toegestuurd. Hiermee wordt via een diagnostische klachtenlijst de resultaten van de behandeling geëvalueerd. Je ontvangt ook voor eventuele verdere diagnostiek andere vragenlijsten via mail toegestuurd.Tevens ontvang je na afronding een klanttevredenheid vragenlijst via mail toegestuurd.

Eventueel kunnen er online sessies worden aangeboden. Tijdens vakanties en dagen dat ik door omstandigheden niet werkzaam kan zijn wordt in overleg met de Praktijkondersteuner GGZ en/of huisarts de waarneemoptie besproken.

 

Zorgvraagtypering.

 

In de vrijgevestigde praktijk worden met name cliënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. Over het algemeen geldt dat de zorgvraagtypen 1 tot en met 4 (soms 5) in de generalistische basis-ggz  worden behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de cliënt. Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden. De benamingen in een zorgvraagtypering zijn opgesteld door NZA in overleg met beroepsverenigingen voor psychotherapeuten. Niet door de behandelaar zelf.

Indien u de zorgvraagtypering niet op de rekening wilt naar uw zorgverzekeraar dan kunt u dat aangeven bij de intake. U ondertekent dan een privacy verklaring.