Pre intake, intake fase en behandeling

 

In de telefonische pre- intake, waarvoor ik een afspraak met u plan, onderzoek ik of een eerste intake afspraak met u gemaakt kan worden.  Er zijn twee intake afspraken. In de eerste inventariseren we samen de klachten en in de tweede komt uw levensloop aan bod en diagnose. De diagnose is nodig voor vergoeding van de kosten.

 

De intake is nog geen behandeling. In de intake is beeldvorming nodig om tot een advies te kunnen komen. Het is mogelijk dat ik u dan moet verwijzen naar een andere behandelmogelijkheid.

 

Nadat de intake is afgerond en ik u in behandeling kan nemen en de diagnose is besproken wordt een behandelplan gemaakt en worden de doelen voor de hulpvraag concreet gemaakt.

 

U krijgt een Routine Outcome vragenlijst bij het begin en afronding van de behandeling via mail toegestuurd. Hiermee wordt via een klachtenlijst de resultaten van de behandeling geëvalueerd.

U ontvangt ook voor eventuele verdere diagnostiek andere vragenlijsten via mail toegestuurd.

Tevens ontvangt u na afronding een klanttevredenheid vragenlijst via mail toegestuurd.

Tijdens vakanties en dagen dat ik door omstandigheden niet werkzaam kan zijn wordt in overleg met de Praktijkondersteuner GGZ en/of huisarts de waarneemoptie besproken.