Vergoedingen, gecontracteerd en niet-gecontracteerd

 

 

U kunt terecht voor de Basis GGZ of de Specialistische GGZ.

 

Ik heb contracten met de meeste zorgverzekeraars en werk ook niet-gecontracteerd.

Basis GGZ en specialistische GGZ wordt in de basisverzekering vergoed. Uw zorgverzekeraar verrekent wel uw eigen risico met u, 385 euro, indien u deze niet zelf heeft verhoogd.

 

Ik heb geen contract met:

Menzis( Anderzorg en Hema), basis GGZ of een specialistische GGZ verwijzing van uw huisarts,

en geen contract met:

CZ/OHRA/Delta Loyd voor de specialistische GGZ verwijzing van uw huisarts.

 

Bij niet- gecontracteerde zorg krijgt u aan het eind van het behandeltraject een factuur die u binnen twee weken na factuurdatum betaalt. U kunt deze factuur bij uw zorgverzekeraar indienen. Meestal vergoeden zorgverzekeraars de factuur spoedig zodat u het bedrag niet, of slechts korte tijd hoeft voor te schieten.

U dient zelf bij uw zorgverzekeraar schriftelijk te informeren wat de vergoeding zal zijn bij niet-gecontracteerde zorg GGZ vrijgevestigden.

 

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur, niet de verzekeraar!

 

Er is een uitzondering voor

CZ/OHRA/Delta Loyd verzekerden met een basis GGZ verwijzing van de huisarts:

Heeft u een Basis GGZ verwijzing van uw huisarts en bent u bij CZ/OHRA/Delta Loyd verzekerd dan kunt u wel vergoed worden. (eigen risico wordt verrekend door de zorgverzekeraar; 385 euro)

 

Indien u bij een zorgverzekeraar bent waar ik een contract mee heb dan dien ik de factuur direct bij uw zorgverzekeraar in. Bij de restitutiepolis hanteer ik een acte van sessie waarmee u mij toestemming geeft dat uw zorgverzekeraar mij direct de factuur uitbetaalt.

 

Bedragen:

Tarieven voor zelfbetaling: 45 min direct contact: 100 euro

15 min admin tijd: 15 euro.