Vergoedingen, gecontracteerd en niet-gecontracteerd

 

 

U kunt terecht voor de Basis GGZ of de Specialistische GGZ. Dit staat vermeld op de verwijsbrief die u van de huisarts heeft gekregen. Vaak afgekort met BGGZ of SGGZ.

 

Ik heb contracten met de zorgverzekeraars en werk niet-gecontracteerd voor een specialistische GGZ verwijzing met zorgverzekeraar CZ/OHRA/Delta Lloyd.

U wordt dan ook vergoed en behoeft geen eigen bijdrage te betalen ondanks dat de vergoeding lager is. Let op, de bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico van 385 euro. Dat blijft u altijd betalen.

Basis GGZ en specialistische GGZ wordt in de basisverzekering vergoed.

Uw zorgverzekeraar verrekent  uw eigen risico met u, 385 euro, indien u deze niet zelf heeft verhoogd.

Bij niet- gecontracteerde zorg van de specialistische GGZ bij CZ/OHRA krijgt u aan het eind van het behandeltraject een factuur die u binnen twee weken na factuurdatum betaalt. U kunt deze factuur bij uw zorgverzekeraar indienen. Meestal vergoeden zorgverzekeraars de factuur spoedig zodat u het bedrag niet, of slechts korte tijd hoeft voor te schieten.

U dient zelf bij CZ/OHRA schriftelijk te informeren wat de vergoeding is bij niet gecontracteerde zorg voor vrijgevestigde GGZ.

 

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur, niet de verzekeraar!

Aangezien ik met alle verzekeraars(buiten CZ/OHRA/Delta Lloyd specialistische GGZ) een contract heb betalen zij mij direct de vergoeding en verrekenen zij uw eigen risico van 385 euro.

 

Bedragen:

Tarieven voor zelfbetaling: 45 min direct contact: 100 euro

15 min admin tijd: 15 euro.