Wat is nodig voor de aanmelding

Je hebt een verwijzing van de huisarts nodig waarop vermeld staat dat het om een basis GGZ (BGGZ) verwijzing gaat of specialistische (SGGZ) . Daarbij moet ook vermeld staan een "vermoeden van DSM5 diagnose."  Tevens moet de AGB code van de huisarts op de verwijsbrief vermeld staan en de datum.

Basis GGZ betekent kortdurend van max 12 gesprekken van 60 minuten. 

Specilistische GGZ kent meer sessies in verband met de zorgzwaarte.

Bij verhindering graag een bericht tot 24 uur voor de afspraak. De zorgverzekeraar vergoedt geen afspraken die binnen de 24 uur vóór de afspraak worden afgezegd. De kosten( 75 euro) voor deze no show afspraken komen op je eigen rekening. Bij overmacht (ziekte) verreken ik geen kosten.

Je kan je  aanmelden telefonisch( voicemail) of via mail; 06-36 562 625 en info@nicolinus.nl 

Of via de tab "Nieuwe aanmeldingen" (beveiligd) waarin je het aanmeldingsformulier vindt.

Bij de intake gaarne meenemen: zorgpas, identiteitsbewijs (paspoort, ID of rijbewijs), verwijsbrief huisarts.( of beveiligd sturen via mijn beveiligde Zivver mail.)