Wat is nodig voor de aanmelding

U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig waarop vermeld staat dat het om een basis GGZ of specialistische GGZ verwijzing gaat. Daarbij moet ook vermeld staan een vermoeden van diagnose. Tevens moet de AGB code van de huisarts op de verwijsbrief vermeld staan en de datum.

 

Basis GGZ betekent maximaal 750 minuten voor een traject. Dat zijn ongeveer 10 gesprekken van 60 minuten waarvan 45 minuten direct contact en 15 minuten administratietijd. De rest wordt gevuld door verslag naar huisarts(start en eind) en vragenlijsten.

 

Specialistische GGZ betekent dat er langer behandeld kan worden. Ik onderzoek dan hoeveel tijd er nodig is voor een behandeling. Ik hou een termijn van maximaal 1 1/2 jaar aan binnen de specialistische GGZ. Langdurende zorg valt onder chronische zorg die door de praktijkondersteuner GGZ wordt verzorgd.

 

U kunt zich aanmelden telefonisch( voicemail) of via mail; 06-36 562 625 en info@nicolinus.nl 

Of in de tab Nieuwe aanmeldingen.

 

Graag alleen uw naam en telefoonnummer.  Uw persoonlijke informatie kan alleen uitgewisseld worden nadat ik een beveiligde mail naar u heb gestuurd met een SMS code. Daarna neem ik telefonisch contact met u op voor een pre-intake. Hierin beoordeel ik of ik een intake kan aanbieden.

Bij de intake gaarne meenemen: zorgpas, identiteitsbewijs (paspoort, ID of rijbewijs), verwijsbrief huisarts.