Volgens de basis verzekering wordt wel vergoed met een eigen risico van 385 euro en kan in behandeling worden genomen:

 

-angst stoornissen waaronder de post traumatische stress stoornis

-depressieve stoornissen zonder suïcidaliteit en dysthymie

-persoonlijkheidsproblematiek cluster C( ontwijkende, afhankelijke persoonlijkheid)

-identiteitsproblematiek gerelateerd aan  bovengenoemde persoonlijkheidsproblematiek

-depersonalisatie stoornis ten gevolge van trauma

 

 

Wat wordt niet vergoed en kan eventueel onder voorbehoud van de pre intake in behandeling worden genomen:

Let op: sommige van onderstaande diagnoses kunnen als 2e diagnose vallen in combinatie met de boven genoemde diagnoses die wel worden vergoed. Hiermee worden de onderstaande diagnoses dan wel vergoed. Bijvoorbeeld: een post traumatische stress stoornis kan gepaard gaan met een slaap/waakstoornis. De diagnose slaap/waakstoornis wordt dan wel vergoed omdat de diagnose post traumatische stoornis dan leidend is.

Het advies bij onderstaande diagnoses is een intakegesprek waarin vastgesteld kan worden of onderstaande diagnoses wel worden vergoed. 

 

  • Disruptieve stemmingsregulatiestoornis
  • Specifieke fobie, wanneer er geen sprake is van een veelvoorkomende situatie of bloed-, letsel- of injectiefobie
  • Verzamelstoornis, wanneer er geen sprake is van excessief verwerven en gering of ontbrekend realiteitsbesef of waanovertuigingen
  • Aanpassingsstoornis
  • Psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden
  • Slaap-waakstoornissen
  • Andere gespecificeerde psychische stoornis
  • Andere problemen die een reden voor zorg kunnen zijn, zoals relatieproblemen en werkgerelateerde problemen (waaronder overspanning, surménage en burn-out)
  • Tabaksgerelateerde stoornissen
  • Andere aandoeningen en problemen die een reden tot zorg kunnen zijn (v-codes)