Wetgeving, klachtenregeling.

 

U ontvangt bij aanvang van het traject een document met betrekking tot uw rechten. Dit wordt geformuleerd in de  Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst ( WBGO). Deze wordt door de behandelaar en cliënt ondertekend voor gezien. Tevens ontvangt u informatie over de privacy wetgeving.

 

Als BIG geregistreerd psychotherapeut val ik onder de beroepscode van de psychotherapeuten.  De Wet BIG bevat regels voor specifieke beroepen in de hulpverlening.Ik val onder het tuchtrecht van de Wet BIG. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken. De tuchtrechter kan – anders dan de klachtencommissie - maatregelen treffen tegen een individuele beroepsbeoefenaar.

Alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerde psychotherapeut of klinisch psycholoog wordt verricht, voldoet deze aan officieel vastgestelde kwaliteitseisen. Voor meer informatie: www.bigregister.nl

 

Ik ben lid van de Nederlands Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten; LVVP

Ik probeer hulp te bieden met de grootst mogelijke zorg. Een klacht kunt u met mij bespreken. Indien er geen verduidelijking kan ontstaan dan kunt u onderstaande klachtenregeling raadplegen.

Anderzijds stel ik een compliment ook op prijs en kunt u bij de klanttevredenheid vragenlijst, die u aan het einde ontvangt, aangeven.

U kunt ook via mijn vereniging informatie vinden over deze klachtenregeling: https://www.lvvp.info/voor-clienten

 

 

 
 
Beroepscode 2018 voor psychotherapeuten
PDF – 823.6 KB 56 downloads
Kwaliteitsstatuut Alleen Lezen Met Notities Nieuw 30 06 2019
PDF – 119.7 KB 26 downloads
Klachtenregeling LVVP
PDF – 293.4 KB 54 downloads
PRIVACYSTATEMENT Utrecht
Word – 18.2 KB 64 downloads
Uw privacy - informatie voor clienten def - sept 2018
Word – 55.0 KB 48 downloads
Toestemming collega's praktijk
PDF – 195.5 KB 52 downloads