Wetgeving,

klachtenregeling,

kwaliteitsstatuut

                       

 

U ontvangt bij aanvang van het traject een document met betrekking tot uw rechten. Dit wordt geformuleerd in de  Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst ( WBGO). Deze wordt door de behandelaar en cliënt ondertekend voor gezien. Tevens ontvangt u informatie over de privacy wetgeving.

Als BIG geregistreerd psychotherapeut val ik onder de beroepscode van de psychotherapeuten.  De Wet BIG bevat regels voor specifieke beroepen in de hulpverlening. Ik val onder het tuchtrecht van de Wet BIG. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken. De tuchtrechter kan – anders dan de klachtencommissie - maatregelen treffen tegen een individuele beroepsbeoefenaar.

Alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerde psychotherapeut of klinisch psycholoog wordt verricht, voldoet deze aan officieel vastgestelde kwaliteitseisen. Voor meer informatie: www.bigregister.nl

Ik ben lid van de Nederlands Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten; LVVP

Ik probeer hulp te bieden met de grootst mogelijke zorg. Een klacht kunt u met mij bespreken. Indien er geen verduidelijking kan ontstaan dan kunt u onderstaande klachtenregeling raadplegen.

U kunt ook via mijn vereniging informatie vinden over deze klachtenregeling: https://www.lvvp.info/voor-clienten

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een eigen kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Het in het Register opgenomen model-Kwaliteitsstatuut GGZ dient hiervoor als standaard en kan waar de lokale situatie dat vereist worden aangevuld. In het model-Kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een GGZ-aanbieder verplicht en vormt een drempel voor de toegang tot de zorgmarkt.

U vindt dit kwaliteitsstatuut onderaan deze pagina. Daar kunt u hem downloaden en inzien. 

 
 
Kwaliteitsstatuut Goedgekeurd Nieuwe Format C 04 04 2022
PDF – 99,4 KB 415 downloads
Beroepscode 2018 voor psychotherapeuten
PDF – 823,6 KB 963 downloads
Klachtenregeling LVVP
PDF – 293,4 KB 933 downloads
Uw privacy - informatie voor clienten def - sept 2018
Word – 55,0 KB 982 downloads
Toestemming collega's praktijk
PDF – 195,5 KB 924 downloads
Patientfolder Zorgprestatiemodel Incl Illustraties Digitale Versie 1
PDF – 660,8 KB 457 downloads
Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst, 26-04-2023
PDF – 66,6 KB 154 downloads
PRIVACYSTATEMENT Utrecht
PDF – 61,9 KB 145 downloads